Hệ thống kiểm soát chất lượng Coreana

Sản phẩm của nhãn hàng Nacos được sản xuất theo dây chuyền hiện đại tại nhà máy Coreana tại Cheoan tại Hàn Quốc. Sản phẩm của Coreana nói chung và nhãn hàng Nacos nói riêng được tuân thủ các quy định nghiêm ngặt trong sản xuất như tiêu chuẩn CGMP, CCMS và đạt chứng nhận ISO 22716

CGMP là tiêu chuẩn được viết tắt từ “ Cosmetic Good Manufacturing Practices”  là tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm bao gồm các nguyên tắc chung, các quy định và hướng dẫn các nội dung cơ bản về điều kiện sản xuất, quy trình sản xuất nhằm đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng và an toàn. CGMP của Coreana do đất nước Hàn Quốc cấp phép.

Coreana sở hữu 321 bằng sáng chế đăng ký trong nước và 63 bằng sáng chế ở nước ngoài. Các bằng sáng chế về thiết kế sản phẩm,về thành phần và công nghệ sản xuất. Coreana định hướng xu hướng ngành (trend) mỹ phẩm Hàn Quốc nói riêng và châu Á nói chung.

Coreana nhận giải thưởng Korea Marketing Awards là một giải thưởng lớn về thương hiệu mỹ phẩm năm 2015

Chứng nhận CCMS là giấy chứng nhận tổng hợp các điều kiện và tiêu chuẩn của ngành mỹ phẩm ở Hàn Quốc.

ISO22716 (International Organization for Standardization) là Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế, ISO giúp thúc đẩy sự phát triển về vấn đề tiêu chuẩn hoá nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi hàng hóa, dịch vụ quốc tế. Với ích lợi và tính hiệu quả của việc áp dụng ISO, ngày nay người ta mở rộng phạm vi áp dụng cho mọi tổ chức không phân biệt loại hình, quy mô và sản phẩm vào cả lĩnh vực quản lý hành chính, sự nghiệp.